Skip Navigation LinksE-MAX BILLETS > Kwaliteit > Registratie en archivering

Registratie en archivering

De hoofdprocesdata worden continu gemeten, geregistreerd en gearchiveerd.
We denken hierbij onder meer aan:

  • De temperatuur in de smeltovens, gietovens en giettafels.
  • De watertemperatuur en –hoeveelheid
  • De gietsnelheid
  • Korrelverfijning (grain refinement)
  • De gasparameters van de ontgasser
  • Homogenisatie en koeltemperatuur per tijdstip
  • Hydrogen content analyse (rapport op aanvraag aan meerprijs verkrijgpaar)

Login - Developed by Tabeoka